Voda v přehradě stoupá, o rybách se právě rozhoduje

Voda v přehradě stoupá, o rybách se právě rozhoduje
ilustrační foto

Úspěšně pokračuje napouštění Plumlovské nádrže, které probíhá přes srážedla fosforu. V současné době je hladina vody na kótě 271,32 m n. m.

Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje probíhá správní řízení k novému návrhu zarybňovacího plánu nádrže, který předložil Moravský rybářský svaz Prostějov. „Ten by měl respektovat co největší rovnováhu mezi nedravými a dravými rybami, aby dravé ryby mohly alespoň po určitou dobu regulovat početnost drobných kaprovitých ryb, které se úspěšně množí“, doplnil biologický dozor Petr Loyka.

V květnu by se měly do nádrže vrátit škeble i chránění velevrubi.

„I přes veškerá opatření bude kvalita vody v Plumlovské nádrži a Podhradském rybníku vždy závislá také na kázni okolních obyvatel a chatařů,“ uvedla Lenka Urbánková z Útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy. (ber)

Poslat nový komentář