Nový zákoník: Dluhy po manželovi musíte zaplatit

Nový zákoník: Dluhy po manželovi musíte zaplatit
ilustrační foto

Nový občanský zákoník nastavil i nová pravidla týkající se dědictví. Dluhy druhého manžela po jeho smrti musíte uhradit, neochrání vás ani předmanželská smlouva nebo oddělený majetek. Za dluhy předků ze zákona odpovídají i ostatní dědicové, děti, rodiče a sourozenci. K dluhům tak můžete přijít doslova jako „slepý k houslím“.

Za dluhy manžela či manželky po jeho smrti zodpovídáte vždy, i když nemáte společný majetek, nebo naopak máte předmanželskou smlouvu. Tyto smlouvy jsou účinné pouze při rozdělování majetku při rozvodech. V případě úmrtí je manžel či manželka spoluručitelem za dluhy toho druhého, takže je musí zaplatit. Je to ochrana věřitelů, protože hodně podnikatelů přepisovalo majetek na příbuzné a své závazky neplatili. Podle nových předpisů věřitelé nejsou časově omezeni, přihlásit se mohou kdykoliv v době, kdy jejich nárok není promlčen.

Pokud víte, že dědictví bude zadlužené a jeho přijetí nevýhodné, můžete je do jednoho měsíce od oznámení notáře o zahájení dědického řízení odmítnout. Stejně tak máte právo se zříci dědictví ještě za života zůstavitele. (red)

Poslat nový komentář