Dnes je den sociální spravedlnosti

Dnes je den sociální spravedlnosti
ilustrační foto

Na čtvrtek 20. února připadá Světový den sociální spravedlnosti. OSN jej vyhlásila v roce 2007 a o dva roky později jej lidé poprvé slavili. Připomíná boj proti chudobě, zdůrazňuje význam lidských práv, rovnosti a vzájemného respektu.

Sociálně vyloučení jsou občané, kteří stojí tak trochu na okraji společnosti, mimo klasické společenské sítě a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Kvůli tomu mají i ztížený přístup k institucionální pomoci. Osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Proto bývá soužití s nimi problematické. Bez cizí pomoci se jen těžko vymaní z tíživé situace. Patří mezi ně bezdomovci a drogově závislí. V České republice je podle průzkumu Evropské komise ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15,4 procent obyvatel. To je druhé nejnižší skóre z celé Evropské unie. Lépe si vede pouze Nizozemsko s 15,0 procenty. Druhý konec žebříčku obsadilo Bulharsko se 49,3 procenty populace.

Aktuálně se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR připravuje program financovaný z Fondu evropské pomoci nejvíce deprivovaným, který si klade za cíl v letech 2015 – 2020 poskytovat potřebným bezplatně potraviny a zboží základní potřeby. Prostřednictvím zejména neziskových organizací po celé České republice bude poskytována přímá pomoc zahrnující kromě potravin také ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní pomůcky nebo spací pytle. Česká republika má možnost z fondu získat 20,7 mil. EUR na přímou pomoc. (red)

 

Poslat nový komentář