Objekt v Komenského ulici gymnázium nedostane

Objekt v Komenského ulici gymnázium nedostane
ilustrační foto
Další fotky: 
Objekt v Komenského ulici gymnázium nedostane

O školní budovu v Komenského ulici číslo 4 projevilo před nedávnem zájem Cyrilometodějské gymnázium, které zde chtělo zřídit církevní základní školu. Neuspělo, město má ale s objektem jiné plány. Měly by zde najít azyl kroužky ze Sportcentra - domu dětí a mládeže na Vápenici, který čeká generální oprava. Není ale jasné, kdy k ní dojde.

V současně době jsou v budově využívány pouze prostory v přízemí. Tělocvičnu má v nájmu Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, zbylé prostory jsou v nájmu Střední školy automobilní Prostějov. První a druhé patro jsou prázdné. „Budou využity jako náhradní prostory v případě generální rekonstrukce objektu ve Vápenici 9 v Prostějově, který využívá Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov - pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Generální rekonstrukce tohoto objektu je nutná vzhledem k celkovému velmi špatnému stavebně-technickému stavu,“ uvádí zpráva odboru správy a údržby majetku města. Na akci je zpracována projektová dokumentace, město o dotace z ROP Střední Morava nutné k realizaci, žádalo opakovaně neúspěšně.

Budova v Komenského ulici je podle odborníků v dobrém stavu a objekt je temperován bez zjevných vad a problémů. Je pouze nutné provést rekonstrukci sociálního zázemí, na které je zpracována projektová dokumentace. V případě využití objektu pouze na dobu přechodnou sociální zázemí vyhoví ve stávajícím stavu a nebude nutno jej rekonstruovat. Při dlouhodobém využití by ke kompletní rekonstrukci dojít muselo. (ber)

Komentáře

Špatná fotka + špatně označené místo :)

Poslat nový komentář