Rybník v Žešově se dočká úpravy

Rybník v Žešově se dočká úpravy
ilustrační foto
Další fotky: 
Rybník v Žešově se dočká úpravy
Rybník v Žešově se dočká úpravy
Rybník v Žešově se dočká úpravy
Rybník v Žešově se dočká úpravy

Obyvatelé Žešova mnoho možností k procházkám nemají. Jedním z míst, které jim přináší možnost odpočinku, je i místní rybníček. Jeho stav je ale už řadu let nepříliš uspokojivý, a tak se na vedení města obrátili s žádostí o nápravu. K té dochází už v těchto dnech, kdy jeho břehy, stejně jako koryto potoka, prochází očistou.

Do rybníka přitéká pouze voda ze zhruba 75 metrů vzdáleného pramene Žešovského potoka u mostku a v době dešťů i z přilehlých polí. „Vzhledem ke kapacitě rybníka a způsobu založení hráze nelze rybník využívat jako ochranu před povodněmi. Slouží pouze jako rezervoár vody a jako krajinný prvek,“ upozornil odbor životního prostředí prostějovského magistrátu.

V roce 2002 byl proveden průzkum technického stavu rybníka a vypracována projektová dokumentace jeho rekonstrukce. Stavba ale nebyla nikdy povolena s ohledem na kolísající přítok vody.

V současné době je na základě objednávky odboru správy a údržby majetku města prováděno čištění okolí rybníka od náletových dřevin. (ber)

Poslat nový komentář