I v Prostějově bude Klokánek

I v Prostějově bude Klokánek
ilustrační foto

 

Fond ohrožených dětí dostal v loňském roce od města Prostějova budovu v Zahradní ulici. Podle plánů by v ní mělo vzniknout zařízení pro pomoc dětem v nouzi, tak zvaný Klokánek. Rozpočet na dostavbu a opravu stávající budovy činí deset milionů korun. Na jeho vybudování můžete přispět i vy.

„Kromě běžných stavebních úprav budeme ještě přistavovat jedno křídlo do dvora. V současné chvíli je v řízení stavební povolení, dobrá zpráva přišla z Olomouckého kraje, od kterého zřejmě získáme pozemky, které potřebujeme,“ sdělila PvNovinkám Regina Šverdíková z prostějovské pobočky Fondu ohrožených dětí. Podle jejích slov by Klokánek mohl zahájit v Prostějově provoz koncem tohoto, nebo začátkem příštího roku.

Zatím je nejbližší fungující Klokánek v Dlouhé Loučce u Olomouce.

Co je to Klokánek

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

První Klokánek byl otevřen v Žatci v září 2000. V současné době v ČR existuje šestnáct Klokánků s celkovým počtem tři sta dvacet míst. Klokánky jsou provozovány buď klasickou rodinnou péčí v bytech „klokaních“ tet a strýců, kteří jsou zaměstnanci FOD ( 20 míst), anebo v objektech fondu se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách tak jako v rodině dvě stabilní tety (t. č. 300 míst). Fond se snaží, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova).

Od otevření prvního Klokánku bylo do dočasné péče přijato přes tři tisíce dětí různého věku, včetně novorozenců, kojenců a batolat.

Na vybudování Klokánku v Prostějově můžete přispět i vy zasláním jakékoli částky na účet fondu 3055103/0300 s variabilním symbolem 514. Pro sponzorské dary s darovací smlouvou je určeno číslo účtu 684596/0300, var. symbol 22222 22222, spec. symbol 514. Darovací smlouvu je možno sepsat na pobočce FOD v Prostějově, Kostelecká 4, tel. 582 331 668. (ber)

Komentáře

Bude v Krasicích u Kovárny,  rohový dům :-( vedle hasičárny.

 

Nechceme Klokánek, na našem okrese už je x sociálních domů!

Tak to NE, SAKRA, žádný Klokan!! Jednou jsme si řekly, že NE tak NE. Je nějaká šance zabránit shromažďování nechtěných cigánských děcek u nás v počestném izraelském městě?

Moc dobrá věc, tak ať se podaří, na tohle přispěju moc ráda.

Poslat nový komentář