Zprávy - Prostějov

Po celý den, od půl deváté až do 16 hodin, bude na Horním náměstí Velikonoční farmářský trh a řemeslný jarmark s tradičními hanáckými velikonočními produkty a specialitami. Nahlédnete pod ruce pletařům pomlázek a uvidíte malování kraslic. Symbolem Olomouckých Velikonoc jsou i pravé hanácké kraslice zdobené slámou,...
Obrazem: Kolotoče jsou tady Zajděte si s dětmi užít řetízkáč, autíčka a další atrakce. (Text a foto ber)
Den s IZS bude 26. dubna Na zásahy a techniku Policie, HZS, ZZS, MO, Celní správy a Vojenské policie se můžete přijít podívat do areálu velodromu v Kostelecké ulici v Prostějově. (red)
Facebook postihl výpadek. Dlouhé hodiny nefungoval Facebook měl očividně větší výpadek, než se normálně stává. Mnoho desítek minut hlásili lidé po celém světě problémy s hlavní stránkou, přihlášením, přidáváním komentářů anebo uploadováním obrázků apod. Zajímavé je to, že dnes se nejednalo o jediný větší výpadek. Brzy ráno před...
Dnes je květná neděle. Ukončete půst a nic nepečte! Tuto neděli se světí kočičky a vrbové proutky se slovy: "Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno..." To na památku slavného vjezdu Ježíška Krista do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu lidé na...
Jednání Rady města Prostějova se koná v úterý Mimo jiné příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019, záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s., delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FCC Prostějov, s.r.o., redakční rada Prostějovských radničních listů, statut Prostějovských radničních listů,...
Tip na neděli: Lamacentrum Hády u Brna „Naším cílem od začátku bylo a je povzbuzovat v lidech zájem o přírodu a určitou vnímavost k ní. A zvířata jsou v tomto ohledu těmi nejlepšími prostředníky. Navíc zejména městské děti se dnes málokdy potkají se zvířetem větším než pes a pomalu se vytrácí povědomí, jak moc jsou...
Jarní dny zdraví se blíží Jarní dny zdraví se tentokrát ponesou v duchu psychohygieny formou arteterapie a muzikoterapie, to vše s kombinací zdravé výživy. Takové působení na tělo člověka má blahodárné účinky. Dlouhodobějším působením všech těchto vlivů se dá dosáhnout stavu klidu, pohody a radosti. (...
Zájemci mohou i letos získat razítko z Velikonoční pošty v Kraslicích V obrazu razítka je stylisticky znázorněn zajíc s velikonoční kraslicí a text: VELIKONOČNÍ POŠTA, KRASLICE. Autorkou grafického návrhu je výtvarnice Eva Hašková. A co udělat pro to, aby vaše přání bylo opatřeno speciálním velikonočním razítkem? Na pohlednici je nutné napsat...
Je to tu! Soutěžte o vstupenky na jarní Floru Olomouc! Postačí, když do 20. dubna zašlete na redakční e-mail redakce@pvnovinky.cz odpověď na otázku, jaký název nese její čtyřicátý ročník? Odpověď označte v předmětu FLORA. Pro pět vylosovaných máme vstupenky pro dvě osoby. Svým přihlášením do soutěže dáváte souhlas s užitím vašeho...