Cesta u Hloučely potřebuje dosypat

Cesta u Hloučely potřebuje dosypat
ilustrační foto
Další fotky: 
Cesta u Hloučely potřebuje dosypat
Cesta u Hloučely potřebuje dosypat
Cesta u Hloučely potřebuje dosypat

Pěší cesta kolem Hloučely je zejména u mostu v Olomoucké ulici ve směru k ulici Pod Kosířem v havarijním stavu. Voda podemlela levý břeh natolik, že je nutné jeho dosypání.

„Cesta je v takovém stavu, že se přes ni už nedá díky kořenům chodit, navíc je v některých místech zaplavena vodou. Domluvili jsme se proto s Povodím Moravy, že bude na jaře dosypána,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Násyp bude proveden kameny, i u Hloučely je totiž nutno dodržet pětimetrové ochranné pásmo, které neumožňuje použití jiných materiálů.

Město kromě toho usiluje o získání dotace pro biokoridor Hloučela i z Regionálního operačního programu. „Podle mých informací se v prioritní ose Cestovní ruch oblasti podpory Veřejná infrastruktura a služby rýsuje v ROP reálná možnost získat dotaci na dobudování naučné stezky v biokoridoru Hloučela. Proto jsem zaúkoloval pracovníky odboru rozvoje a investic magistrátu města, aby připravili projekt jednotného systému naučné stezky od komunikace tzv. Tiché směrem na východ až po soutok s Romží, včetně návrhu vybudování doplňkové infrastruktury, například odpočinkových posezení a přístřešků,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Zatraktivnění lesoparku je v souladu s požadavky ochránců přírody i zdejších obyvatel. V rámci podpory výstavby návazné infrastruktury lze uvažovat také o instalaci nového přemostění říčky Hloučela v blízkosti sídliště E. Beneše. (ber)

Poslat nový komentář