Kruháč U Rodenů bude co nevidět

Kruháč U Rodenů bude co nevidět
ilustrační foto

V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí křižovatky ulic Olomoucká - Sladkovského - Barákova připravuje vedení města velmi pečlivě vedení objízdných tras po dobu uzavírky tohoto dopravního uzlu, jednoho z nejfrekventovanějších v Prostějově.

„Před zahájením rekonstrukce křižovatky v Olomoucké jsme prosadili výstavbu okružní křižovatky v Dolní ulici U Rodenů, abychom zvýšili její kapacitu a co nejvíce eliminovali riziko dopravních komplikací při sjezdu z estakády Prostějov - střed směrem do města, kudy povede hlavní objízdná trasa,“ vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková. Okružní křižovatka vznikne instalací dočasných dopravních prvků, jež budou v rámci následné rekonstrukce nahrazeny výstavbou plnohodnotného kruhového křížení.

„Vzhledem k tomu, že předmětné komunikace jsou v majetku Olomouckého kraje, bude i v tomto případě zvolena cesta uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů obdobně jako u rekonstrukce Olomoucké. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši tři miliony korun na realizaci okružní křižovatky,“ dodala Alena Rašková. (red)

 

 

Poslat nový komentář