Kdo může za manko? Uvidíme do konce týdne

Kdo může za manko? Uvidíme do konce týdne
ilustrační foto

 

Závažné situaci čelí v těchto dnech ředitel školy v ulici Dr. Horáka Ivan Pospíšil. V účetnictví je dvoumilionové manko, škola nemá peníze na provoz a míří sem i orgány činné v trestním řízení, aby prověřily, zda nedošlo k porušení zákona při správě cizího majetku a zkreslování výsledků hospodaření příspěvkové organizace. A aby toho nebylo málo, kvůli stížnostem rodičů přišla do školy i Česká školní inspekce.

"Ve škole probíhá audit z magistrátu města a od pondělka i nezávislý audit hospodaření. Školní inspekce tu bude do čtvrtka. Až budu mít písemně výsledky kontrol i auditu k dispozici, zveřejním je. Třeba i na oficiálních stránkách školy," potvrdil pro PvNovinky Ivan Pospíšil, který měl vedení města předložit návrh na řešení finanční situace školy. "Tento návrh jsem v termínu odevzdal vedoucímu odboru školství doktoru Říhovi. Předpokládám, že se jím bude zabývat rada města v úterý 1. dubna," dodal Ivan Pospíšil.

Radní již dříve deklarovali, že s jeho případným odvoláním počkají až do okamžiku, kdy bude zcela jasno, kdo a jakým způsobem zmíněné manko způsobil. (ok)

Komentáře

takže vlastně řešení žádné? Město nalilo peníze zpět do školy. Pochybení ředitele se neprokázalo a nadále se rozkrádá dál, pod přímím dohledem města a konšelů. Městu by se totiž snížil rating a hospodaření města by utrpělo vadu na kráse. Takže Vážení, takhle se zametají stopy trestného činu. Přeji městské radě a vedení školy ZŠ Dr. Horáka, aby se jim nadále tak úspěšně vedlo zametat s lidmi a s učiteli. Chápu ještě, že periodika (PV novinky, PV večerník, Prostějovský týdeník a ostatní) mají na tuto kauzu embargo. Kdo za tím stojí? Demokracie, či vyšší moc peněz a vlivu?

Poslat nový komentář