Spolupráce úřadu s církví přinese nové pracovní příležitosti

Spolupráce úřadu s církví přinese nové pracovní příležitosti
ilustrační foto

Až stovky dlouhodobě nezaměstnaných by mohly v budoucnu získat novou práci. Nabídne jim ji církev na základě Deklarace o spolupráci při zaměstnávání obtížně umístitelných uchazečů. Dokument nedávno společně podepsali předseda České biskupské konference (ČBK) kardinál Dominik Duka a generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

ČBK je první z řady oslovených podniků a organizací, která přijala pomocnou ruku úřadu práce a rozhodla se využít nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

V současné době pracuje pro katolickou církev na státem podpořených pracovních místech několik desítek zaměstnanců. V budoucnu by mohlo díky příspěvkům na veřejně prospěšné práce či společensky účelná pracovní místa získat novou práci až několik stovek lidí. Půjde především o obtížně umístitelné uchazeče ve věku do 30 let a nezaměstnané nad 50 let. Úřad práce je připraven poskytnout nejen finance, ale také možnosti vzdělání a další služby, které zvýší šance dlouhodobě nezaměstnaných. „Jedná se hlavně o komplexní poradenství, rekvalifikace šité na míru zaměstnanci i zaměstnavateli nebo třeba předvýběr vhodných kandidátů,“ vypočítává Marie Bílková. Církev dnes v ČR zaměstnává na 5 tisíc lidí. Ti nově přijatí najdou pracovní uplatnění v blízkosti domova i v odlehlých regionech. Zájem o ně mají jak úřady biskupství, farnosti, kláštery, tak i charity.

Úřad práce ČR oslovil loni na podzim podniky se státní účastí a další instituce, například České dráhy, Správu železniční dopravní cesty, Řízení letového provozu České republiky, Ředitelství vodních cest ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jako jediná odpověděla právě Česká biskupská konference. (red)

 

Poslat nový komentář