Hospodaření na ZŠ Horáka šetří policie

Hospodaření na ZŠ Horáka šetří policie
ilustrační foto

O dvoumilionové „ráně“ v hospodaření Základní školy Dr. Horáka PvNovinky již informovaly. Viníka nyní hledá policie.

„Mohu říct jen to, že jsem z pověření rady města podal státnímu zastupitelstvu trestní oznámení na neznámého pachatele za trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, v tomto případě příspěvkové organizace,“ uvedl na posledním jednání zastupitelstva primátor Prostějova Miroslav Pišťák. Podle jeho slov je v této chvíli celá věc v rukou policie. „Dostal jsem vyrozumění od státního zástupce, že 19. března byla celá věc postoupena k šetření Policii ČR. V této chvíli se jí zabývá oddělení hospodářské kriminality,“ dodal primátor.

Komu nakonec zůstane v ruce černý Petr v podobě obvinění, tak zatím není jasné. (ber)

Komentáře

Tak a už dořediteloval

Zatím pan ředitel odvolán není i když už jsou známy výsledky auditu, naši radní je měli v úterý na stole.... Zápis z Rady města ze dne 29. 4. zatím také na webových stránkách magistrátu chybí.... Mám maličko obavu, aby celá kauza nešla do ..... tak jak je to v této republice běžnou skutečností.... Bohužel :-(  Mrzí mě, že i média v tomto nejou důslednější a netlačí na řešení celé situace....

Tak je ten ředitel odvolán, nebo ne?

Níže jsou uvedeny výňatky ze dvou jednání Rady města a to z 18. 3. a 1. 4. 2014:

Usnesení rady města ze dne 18. 3. 2014

http://www.mestopv.cz/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2014/usneseni-107-schuze-rady-mesta-prostejova.html

 

20. Souhlas s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) provoz ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Usnesení č. 4230: Rada města Prostějova n e s o u h l a s í s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši 1.334.750 Kč v měsíci březnu na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku III. čtvrtletí 2014, u k l á d á Mgr. Ivanu Pospíšilovi, řediteli ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, předložit na příští schůzi rady návrh řešení ekonomické situace školy (materiál předat PaedDr. Říhovi, vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu do 24.3.2014).

Usnesení rady města ze dne 1. 4. 2014

http://www.mestopv.cz/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2014/usneseni-109-schuze-rady-mesta-prostejova.html

19.6 Souhlas s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Usnesení č. 4285: Rada města Prostějova s o u h l a s í s poskytnutím finančních prostředků (mimořádné zálohy) ve výši 1.334.750 Kč v měsíci dubnu na provoz Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 určených k vyplacení na začátku III. čtvrtletí 2014.

Dále:

19.4 Čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odvod za porušení rozpočtové kázně Usnesení č. 4283: Rada města Prostějova s c h v a l u j e čerpání rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši Kč 208 576,-- na odvod za porušení rozpočtové kázně. 19.5 Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Usnesení č. 4284: Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516 a) r o z h o d l a  nevyhovět žádosti ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ 479 22 516, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (ve výši 776 517,- Kč)

Takže ten zbytek se také zaplatí z nějakého dalšího rezervního fondu? Je přinejmenším zvláštní, že nic z těchto informací neproběhlo v tisku, stejně tak jako to jakým způsobem chce pan ředitel situaci řešit a co předložil panu Říhovi. V některém z dříve uvedených článků se píše, že výsledek auditu, který radnice zadala Olomoucké firmě má být znám již zítra tzn. 28. 4. 2014.... Takže uvidíme, copak se dozvíme...????

 

 

 

Poslat nový komentář