Bez koncese lihoviny prodávat nelze!

Bez koncese lihoviny prodávat nelze!
ilustrační foto

Novela živnostenského zákona upravila prodej lihovin. Od 18. dubna je už nelze prodávat bez koncese.

Od 18. dubna tohoto roku všichni podnikatelé, kteří prodávají lihoviny v obchodech i v restauracích, musí mít pro tuto činnost koncesi. Tato povinnost vyplývá z novely živnostenského zákona, která byla přijata v důsledku metanolové kauzy. Do 17. dubna 2014 byla koncese zdarma, po tomto datu pouze za poplatek v hodnotě 500 nebo 1 000 korun.

„Je to podle toho, zda podnikatel již nějaké živnostenské oprávnění vlastní nebo se bude jednat o jeho první živnostenské oprávnění. Budou-li podnikatelé prodávat lihoviny bez koncese, bude se jednat o neoprávněné podnikání, které lze postihnout pokutou ve správním řízení. V případě podnikání ve větším rozsahu by se mohlo jednat i o trestný čin neoprávněného podnikání,“ upozornila Antonie Orálková z prostějovského Živnostenského úřadu.

Za lihoviny se považují nápoje obsahující nejméně 15 objemných procent lihu. Doplňky stravy, byť by obsahovaly uvedené objemové procento lihu, se za lihoviny nepovažují a jejich prodej lze uskutečňovat na základě volné živnosti, nikoliv koncese. (red)

Poslat nový komentář