Investor vrací pozemky, chce za ně víc. Má smůlu.

Investor vrací pozemky, chce za ně víc. Má smůlu.
ilustrační foto

Na poslední schůzi projednávali radní problematiku pozemků, na kterých investor neprovedl výstavbu podle platných podmínek kupní smlouvy. Ten je nyní chce odprodat zpět městu, cenu ale požaduje mnohem vyšší, než byla kupní.

„Jedná se o pozemky za novou nemocnicí, které investor koupil v roce 2007 na výstavbu multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem s tím, že se v kupní smlouvě zavázal k jeho realizaci do 5 let, tedy do 10. října 2012. V roce 2008 vyšlo město investorovi vstříc, když mu umožnilo změnit účel stavby na multifunkční sportovně rehabilitačního areálu, přičemž došlo ke změně vlastníka. Společnost REMOSTAV převedla pozemky na Sportovní klub SPORT TREND Prostějov,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Do dnešního dne však neproběhla realizace ani tohoto záměru.

Podle podmínek kupní smlouvy je investor povinen nabídnout městu pozemky za stejnou cenu, za kterou je koupil, tedy 350 Kč/m2. Nyní je však městu nabízí za 598 Kč/m2. „Smluvní strany sjednaly smlouvou zřízení předkupního práva pro prodávajícího, jemuž se kupující zavázal nabídnout převáděné pozemky za cenu 350 Kč/m2. Předkupní právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Smluvní podmínky musí být dodrženy, město bude trvat na původní ceně,“ uzavřel Pospíšil. (red)

 

Komentáře

A kterýpak investor,když se firma změnila?

Poslat nový komentář