Další parkoviště na sídlišti E. Beneše přece jen bude

Další parkoviště na sídlišti E. Beneše přece jen bude
ilustrační foto

Město získalo dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu parkoviště v jižní části sídliště E. Beneše u fotbalového hřiště. V této lokalitě vznikne nových 46 parkovacích míst.

Výše dotace činí sedmdesát procent způsobilých výdajů, tedy částku 2,5 milionů korun. „Zbylé finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu města. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 3,675 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer s tím, že náklady na projektovou dokumentaci, koordinátora bezpečnosti práce a stavební dozor jsou vyčísleny na 200 tisíc.

V rozpočtu města na rok 2014 je na realizaci této investiční akce schválena částka 600 tisíc. K zajištění výstavby parkoviště v tomto roce v souladu s podmínkami přidělené dotace navrhla Rada města Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 750 tisíc korun Kč. „V rámci stavební akce bude vedle výstavby parkoviště provedena také rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení,“ doplnil Fišer. (red)

Komentáře

A Šašková s vypelichaným Zajícem tam budou dělat transvestity a tančit pro parkující motoristy.

Poslat nový komentář