Vzpomněli jste si na Cyrila a Metoděje?

Vzpomněli jste si na Cyrila a Metoděje?
ilustrační foto

Dnes je státní svátek. Protože připadl na sobotu, tedy den pracovního klidu, tak si na něj lidé většinou ani nevzpomněli. Takže připomínáme. Dnes je to 1 150 let, co na Moravu přišli ze Soluně slovanští věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj. V rámci své misie na Velkou Moravu vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Svatý Konstantin, mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli. Krátce před svou smrtí vstoupil opakovaně do kláštera v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril, pod nímž je známější. Svatý Metoděj, starší z bratrů, se jmenoval původně Michal. Zpočátku byl byzantským státním úředníkem, později mnichem (to přijal jméno Metoděj), diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.

Právě nyní si připomínáme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Věrozvěstové tehdy na Moravu přinesli nejen slovanskou liturgii, ale i hlaholské písmo. A přestože po zániku Velkomoravské říše se české země na dlouhá staletí vrátily do sféry západní, tedy latinské liturgie, stopy působení soluňských bratří jsou v naší historii a kultuře dodnes silné. (red)

Zdroj: Wikipedia

Komentáře

Jasně že vzpoměli, a vyvěsili jsme Moravskou vlajku jako skoro dlaších 1000 obcí na Moravě a ve Slezku.

http://zamoravu.eu/iniciativa-za-vyvesovani-moravske-vlajky-v-roce-2014/

Poslat nový komentář