Dnes vzpomínáme Mistra Jana Husa

Dnes vzpomínáme Mistra Jana Husa
ilustrační foto
Další fotky: 
Dnes vzpomínáme Mistra Jana Husa

V dnešní sváteční den si připomínáme výročí upálení Mistra Jana Husa. Jan Hus, narozený kolem roku 1370 v Husinci byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře a exkomunikovala jej. Na koncilu v Kostnici byl Hus jako kacíř odsouzen a i když mu císař Zikmund Lucemburský zaručil bezpečnost, byl vydán světské moci k upálení na hranici, protože odmítl odvolat své učení. K upálení došlo 6. července 1415 v Kostnici. V roce 1999 z něj nálepku kacíře sňal papež Jan Pavel II. když prohlásil, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve.

Datum Husova upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z reformace. (ok)

Zdroj: Wikipedia

Poslat nový komentář