Město zadalo zpracování tří studií pro zásobník projektů

Město zadalo zpracování tří studií pro zásobník projektů
ilustrační foto
Další fotky: 
Město zadalo zpracování tří studií pro zásobník projektů

Rada města Prostějova schválila využití části finančních prostředků určených na strategické materiály pro čerpání evropských dotací na zpracování tří studií investičních záměrů. Jedná se o tzv. Malou průmyslovou zónu v Brněnské ulici, rozšíření veřejné zeleně v biokoridoru Hloučela a vybudování parku a domů s pečovatelskou službou v lokalitě Nová Okružní.

V letošním rozpočtu města je na zpracování strategických záměrů financovaných z evropských dotací vyčleněna částka 1,2 milionu korun.

Město má v současnosti zpracovány prověřovací studie ploch pro podnikatelské aktivity na celém území Prostějova. „V části lokality Malé průmyslové zóny Brněnská již byly zahájeny výkupy pozemků. Je nutné přesně specifikovat budoucí dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě, případně požadavky na jejich doplnění. Studie může být následně podkladem pro vznik územní studie, kterou zde vyžaduje nový územní plán,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Město vlastní dva pozemky v katastrálním území Čechovice navazující na biokoridor Hloučela, jejichž severní část je novým územním plánem určená jako Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru. „Chceme zadat zpracování studie, která by navrhla využití území s ohledem na nutnost logické návaznosti v území i s přesahem na okolní plochy, které nejsou v majetku města jižně od centrálního parku, které jsou rovněž v majetku města Prostějova,“ vysvětlil Fišer. (red)

Poslat nový komentář