Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní

Moravská vodárenská nabízí zvýhodněné rozbory vody ze studní
ilustrační foto

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 korun. Nabídka platí do konce září 2014.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. „V roce 2013 provedla MOVO 450 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 80 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu, železa a amonných iontů,“ upozorňuje MOVO.

 

V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni vyhovující. Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. V Prostějově si vodu můžete nechat zkontrolovat v laboratoři na Čistírně odpadních vod v Kralickém Háji. (red)

Poslat nový komentář