Víte, jak postupovat při krachu cestovní kanceláře?

Víte, jak postupovat při krachu cestovní kanceláře?
ilustrační foto

Pokud ne, tak Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska shrnulo pro spotřebitele pár rad, jak postupovat nejen při výběru cestovní kanceláře, ale také v případě, že zvolená cestovní kancelář zkrachuje.

Sdružení apeluje na spotřebitele, aby byli obezřetní už ve fázi výběru zájezdu a neřídili se pouze jeho cenou a cílovou destinací. Důležitá je také informace, kdo daný zájezd pořádá, případně kdo jej prodává. Každá cestovní kancelář má povinnost mít po celou dobu své podnikatelské činnosti uzavřenu pojistnou smlouvu. Cestovní kancelář je povinna klientovi tuto informaci poskytnout, pokud tak neučiní, měl by si ji klient před uzavřením smlouvy vždy vyžádat.

V případě, že přes všechna opatření k úpadku přece jen dojde, mohou klienti, kteří dosud neodcestovali, ale uhradili cenu zájezdu, případně zálohu, uplatnit nárok v příslušné pojišťovně, a to nejpozději do šesti měsíců od data vzniku pojistné události. K uplatnění nároku je potřeba smlouva o zájezdu, doklady o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu.

Pokud dojde k úpadku v době, kdy jsou klienti již na dovolené, je pojišťovna povinna se o ně postarat, a to včetně zajištění návratu do České republiky.

Bližší informace najdete na http://www.sos-msk.cz/tz-10-7-2014/ (red)

Poslat nový komentář