Policisté pohlídají trasu cyklistického závodu

Policisté pohlídají trasu cyklistického závodu
ilustrační foto

V souvislosti s konáním mezinárodního etapového cyklistického závodu "CZECH CYCLING TOUR 2014", který se uskuteční ve dnech 18. - 20. července 2014, bude ze strany Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje provedeno organizační opatření k zajištění bezpečného průběhu závodu na pozemních komunikacích.

Policisté budou provázet peleton, dohlížet na bezpečný průběh závodu v době konání jednotlivých etap po určených trasách a na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bezpečný průběh bude v průběhu sobotní etapy monitorovat i policejní vrtulník.

Během průjezdu peletonu budou některé z křižovatek uzavřeny po dobu nezbytně nutnou.

Silnice, kde povedou trasy jednotlivých etap, jsou osazeny informačními tabulemi.

Žádáme řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, aby se těmito tabulemi a pokyny policistů a pořadatelů řídili.

Trasy, kterými povede cyklistický závod naleznete na odkaze www.czechcyclingtour.cz. Prostějova se dotkne etapa Olomouc – Mohelnice v pátek 18.července. Přes Vrbátky, Vrahovice a Držovice cyklisté projedou v době od 13,45 do 14 hodin. (Urb)

Poslat nový komentář