Za nelegální zaměstnávání a diskriminaci v práci budou přísnější tresty

Za nelegální zaměstnávání a diskriminaci v práci budou přísnější tresty
ilustrační foto

Vláda chystá v rámci novely zákona o zaměstnanosti zvýšit pokuty za nelegální zaměstnávání nebo diskriminaci ze strany zaměstnavatelů a zpřísnit podmínky pro agentury působící na trhu práce. Podpoří také trvalejší formy zaměstnávání u osob se zdravotním postiženým.

Tvrdší pokuty za porušování zákoníku práce a větší ochrana zaměstnanců

Novela zákona o inspekci práce by měla nově více postihovat diskriminaci a nerovnost na pracovišti a více chránit práva zaměstnanců. Inspekce bude moci ukládat pokuty až do výše 1 milionu korun. Častým problémem je překračování hodinového rozsahu u pracovních dohod (DPP, DPČ). Výše pokuty v takovém případě by měla činit až 2 miliony Kč.

Za neuvedení důvodu propuštění hrozí v současné době zaměstnavateli pokuta 300 tisíc korun - je stanovena dvakrát, zvlášť pro zaměstnavatele fyzické osoby a zvlášť pro zaměstnavatele právnické osoby. Jedná se o shodnou výši pokuty, ovšem u fyzických osob jde o přestupek, u právnických osob o správní delikt. Nově by mohl pro neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod, inspektorát práce vyměřit pokutu také až 2 miliony Kč.

Trvalejší formy zaměstnávání OZP

Novela zákona o zaměstnanosti odstraní zákaz dočasného přidělování osob se zdravotním postižením agenturami práce k uživateli. Stanoví, že agentura práce si nebude moci žádného z dočasně přidělovaných zaměstnanců započíst do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu.

Kontroly nelegálního a agenturního zaměstnávání

Nejčastěji se nelegálně zaměstnává u nekvalifikovaných a sezonních prací, hlavně ve stavebnictví, pohostinství a v zemědělství. V roce 2013 bylo provedeno 36 101 kontrol, z toho bylo zaznamenáno 1 394 případů nelegálního zaměstnávání u občanů České republiky, 295 u občanů zemí Evropské unie a 1 481 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. Za první pololetí letošního roku bylo provedeno již 7 783 kontrol.

V roce 2013 bylo zkontrolováno 567 agentur působících na trhu práce, tedy jedna třetina z celkového počtu. Byly nalezeny nesrovnalosti v patnácti případech a uděleny pokuty ve výši 1 453 000 korun. (red)

 

Poslat nový komentář