Vědci zkoumali rizikové chování dětí na internetu

Vědci zkoumali rizikové chování dětí na internetu
ilustrační foto

Univerzita Palackého provedla dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu. Tento dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z nich by na výzvu k osobnímu setkání od známého z internetu odpovědělo kladně. Výsledky výzkumu přenesou odborníci z olomoucké univerzity do praxe, chtějí je totiž využít pro další školení dětí a dospělých. Tento výzkum rizikového chování českých pubescentů a adolescentů probíhá od roku 2010.

"Monitorujeme rizikové komunikační jevy spojené s využíváním internetových služeb. Zaměřujeme se především na kyberšikanu, rizikové seznamování v prostředí internetových služeb, sdílení intimních materiálů v prostředí internetu, zveřejňování osobních údajů, rizikové využívání sociálních sítí a další fenomény," uvedl Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty UP, koordinátor projektu E-Bezpečí.

Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % dotázaných dětí (což je o 10 % více než v roce 2013) pošle cizímu člověku své jméno a příjmení. E-mailovou adresu mu sdělí 43 % z nich (12 % nárůst). Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu (13% nárůst).

"Sdílení vlastních intimních materiálů s ostatními uživateli internetu provozuje stále větší počet dětí. Téměř 8 % z nich v prostředí internetu sdílí vlastní intimní fotografie a videa, přičemž jiným uživatelům internetu – partnerům, přátelům – je zasílá více než 12 % dětí," řekl Martin Kožíšek, manažer internetové bezpečnosti ve společnosti Seznam.cz. Zarážející je i počet dětí (40 %), které by bez problému šly na schůzku s člověkem, kterého znají jen z internetu. O svém "rande naslepo" by se nejčastěji (55 %) svěřily kamarádovi či sourozenci a jen ve 42 % případů rodičům.

Od loňského roku vzrostl počet napadení – děti se nejčastěji potkávají s průnikem do jejich osobních účtů (35 %) a verbálními útoky (34 %), mezi které se řadí i vydírání.

"Počet případů vydírání dětí s využitím materiálů sexuální povahy v ČR trvale roste. Data z loňského roku potvrzují, že bylo prostřednictvím internetu vydíráno téměř 8 % dětí. K vydírání jsou nejčastěji využívány fotografie a videa, která děti dobrovolně či pod nátlakem posílají pachatelům," řekl Kopecký.

Výzkum se letos poprvé zabýval také tím, zda mají děti přístup k webové kameře a jakým způsobem ji využívají. Zařízení, které udělá obrazový záznam, má k dispozici přes 69 % dětí. "Téměř tři procenta českých dětí potvrzují, že je někdo v průběhu posledního roku ponižoval, vydíral či jim vyhrožoval právě s použitím záznamu z webkamery," zdůraznil Kopecký.

Stejně tak, jak se děti rychle učí využívat nejmodernější technologie, jsou šikovné i v případě, že potřebují pomoc – umějí si ji na internetu aktivně vyhledat. "Děti si díky našim projektům osvojují základy bezpečného chování na internetu a učí se rozpoznávat rizikové situace, kterým mohou být na internetu vystaveny," vysvětlil Kopecký.

Výsledky výzkumu potvrzují stálou potřebu zvyšování internetové gramotnosti. K tomu slouží i Centrum pro bezpečnost Google, nabízející informace jak se chovat na internetu bezpečně a co může každý udělat pro ochranu sebe i své rodiny. „Stejně jako se učíme pravidlům bezpečnosti na silnici nebo v komunikaci s cizími lidmi, je důležité naučit se bezpečně a zodpovědně používat internet,“ doplňuje Michal Zachar, marketingový manažer českého Googlu. (red)

 

Poslat nový komentář