Dopravci pozor, kraji musíte předložit doklady k podnikání!

Dopravci pozor, kraji musíte předložit doklady k podnikání!
ilustrační foto

Nejpozději do 31. července 2014 jsou všichni dopravci, kteří provozují dopravu velkými vozidly (nákladními automobily a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny nebo autobusy), povinni doložit odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje splnění podmínek pro trvání finanční způsobilosti nebo musí osobně požádat krajský úřad o prodloužení této lhůty.

Pokud tuto povinnost podnikatel včas nesplní, bude krajským úřadem podán k příslušnému živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu jeho živnostenského oprávnění pouze pro malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata Eurolicence.

Více informací na webu kraje. (red)

 

Poslat nový komentář