Vrahovická farnost dostane sochu, zvonici i kapličku

Vrahovická farnost dostane sochu, zvonici i kapličku
ilustrační foto
Další fotky: 
Vrahovická farnost dostane sochu, zvonici i kapličku

Sochu sv. Jana Sarkandra dostane od města darem Římskokatolická farnost Prostějov – Vrahovice. Do bezúplatného pronájmu pak zvonici a kapličku včetně pozemků pod stavbami.

Kamenná barokní socha světce v životní velikosti pochází přibližně z roku 1747. Nyní je uložena ve farní zahradě ve Vrahovicích. Sochu zapsanou do seznamu kulturních památek nabyl Prostějov do vlastnictví jako věc opuštěnou před čtyřmi lety. „V souladu s tehdy platným občanským zákoníkem oznámilo město nález sochy sv. Sarkandra jako opuštěné věci veřejnou vyhláškou a vyzvalo případného vlastníka k přihlášení se o ni. Tato vyhláška byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Prostějov po dobu 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že na výzvu k přihlášení se o uvedenou věc se ve stanovené lhůtě nikdo nepřihlásil, byla v září 2009 socha sv. Sarkandra zaevidována pod inventárním číslem MPV011809 s hodnotou podle znaleckého posudku ve výši 151 500 Kč,“ přiblížil historii převodu sochy do majetku města náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Město schválilo rovněž pronájem zvonice a kapličky sv. Otýlie v Čechůvkách k bohoslužebným účelům. Podmínkou bezplatného pronájmu obou staveb je, že žadatel uhradí náklady na běžnou údržbu a provede opatření na ochranu vypůjčeného majetku. (red)

Poslat nový komentář