Tisíce dětských dlužníků doplácí na rodiče (a špatné zákony)

Tisíce dětských dlužníků doplácí na rodiče (a špatné zákony)
ilustrační foto

Ještě jim nebylo ani osmnáct let, ale už se topí v dluzích. V Česku žije odhadem zhruba 150 tisíc dětí, po kterých obce vymáhají poplatky za odpad, dopravní podniky nezaplacené jízdné nebo telefonní společnosti účet za volání. Do dluhů se děti dostávají i ve chvíli, kdy je zdědí po příbuzných. Téměř rok pomáhá nezletilým projekt Děti bez dluhů.

Příběh ze života

Markétě je čtrnáct, od pěti let žije v dětském domově. Má nějaký vlastní majetek, stát jí každý měsíc vyplácí nevelký sirotčí důchod, protože její otec před několika lety zemřel. Dětský domov posílá Markétě tyto peníze na vkladní knížku, aby jí v budoucnu usnadnily start do samostatného života. Byl by to celkem optimistický příběh, pokud by Markéta neměla evidované trvalé bydliště v okresním městě, kde od svých pěti let ani jednou nebyla. Díky tomu o své úspory přijde, a do života bude možná vstupovat dokonce s dluhem. Město totiž vyměřuje Markétě každý rok místní poplatek za komunální odpad, přestože tam Markéta deset let vůbec nebydlí. A protože její matka za ni poplatek neplatí, poslala obec na Markétu exekutorku. Exekutorka obstavila vkladní knížku s naspořeným sirotčím důchodem, a teď se chystá Markétě její peníze sebrat, samozřejmě i s tučnou odměnou pro sebe za provedenou exekuci. A to všechno podle našich zákonů, díky kterým se dokonce Markéta o probíhající exekuci ani nedozví. Všechny písemnosti jsou totiž doručovány její matce, která zůstává Markétinou zákonnou zástupkyní, přestože se o ni „starala“ tak, že Markéta byla již dávno soudem svěřena do péče dětského domova.

Projekt Děti bez dluhů

Podle projektu Děti bez dluhů, který vede advokátka Alena Vlachová, podobné případy nejsou v Česku ojedinělé. Děti tak často vstupují do dospělého života s velkým břemenem a nemají na to, aby pohledávky splatily. Advokátka řeší zhruba dvacítku případů, z nichž některé došly i k Ústavnímu soudu. Právničce se už podařilo oddlužit polovinu dětí, po kterých exekutoři vymáhali zhruba 90 tisíc korun. Založila také konto, kam mohou dárci přispívat na pohledávky a poplatky na soudní řízení.

Novela zákona o místních poplatcích

Alena Vlachová se snaží změnit i české právo, spolupracovala na novele zákona o místních poplatcích, která leží ve sněmovně. Podle návrhu by za odpad nemusely platit děti v ústavní péči nebo domovech. Vztahovat by se to ale podle odborníků mělo na všechny nezletilé. Děti, které žijí doma a rodiče za ně odpady neplatí, se totiž mohou dostat do úplně stejné situace. Dnes mohou obce chtít poplatky po dětech, které mají na jejich území trvalý pobyt. Od roku 2012 mají na výběr, jestli budou poplatky za komunální odpad vymáhat po dětech, nebo po rodičích. (ber)

 

Komentáře

  Zlatí komunisti.

Poslat nový komentář