Prohřešky obchodních řetězců se opakují, největším hříšníkem je Billa

Prohřešky obchodních řetězců se opakují, největším hříšníkem je Billa
ilustrační foto

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na opakující se porušení právních předpisů u obchodních řetězců s důrazem na pochybení, která vznikají přímo v prodejnách. V rámci akce inspekce realizovala 311 kontrolních vstupů do 230 provozoven obchodních řetězců nejvýznamněji zastoupených na českém trhu. Při kontrole bylo hodnoceno 302 vzorků potravin, z toho 298 na místě a čtyři v laboratoři. Celkem se inspekce zaměřila na 550 dříve zjištěných nedostatků z přelomu roku 2013 a 2014.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole zjistila, že z 550 původních nedostatků se porušení právních předpisů opakovalo téměř ve 47 procentech případů. Převažujícím typem opakovaně zjišťovaných prohřešků bylo porušení hygienických standardů, nedodržení minimálních požadavků jakosti, neodpovídající označování potravin, okem viditelné plísně a prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Při kontrole dále inspekce zjistila 531 dalších nových porušení právních předpisů,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Skutečnost, že u téměř poloviny pochybení, jež inspekce zjišťuje u obchodních řetězců, tyto subjekty nepřijímají adekvátní opatření, je alarmující. Inspekce tuto skutečnost individuálně posoudí v rámci správních řízení při rozhodování o výši pokuty. V roce 2013 SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 64 121 500 Kč, téměř o 50 % více oproti předchozímu roku.

Přehled zjištění:

Četnost opakování stejných nedostatků podle prodejců - 10 provozovatelů s nejvyšším počtem opakovaných zjištění

Kontrolovaná osoba

Počet opakovaných nedostatků

Kontrolovaná osoba

Počet opakovaných nedostatků

BILLA, spol. s r. o.

52

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

17

AHOLD Czech Republic, a.s.

48

H R U Š K A , spol. s r.o.

16

Tesco Stores ČR a.s.

45

Lidl Česká republika v.o.s.

10

Kaufland Česká republika v.o.s.

33

Družstva JEDNOTA a COOP

10

Penny Market s.r.o.

17

PMU CZ, a.s.

4

 

Poslat nový komentář