Úřad se ptá: Neleží vám ladem majetek?

Úřad se ptá: Neleží vám ladem majetek?
ilustrační foto

Jak již PvNovinky informovaly, stát stále hledá vlastníky nemovitostí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich měl na Prostějovsku na seznamu 5 935. Majitele jich našlo pouhých dvaatřicet.

Seznamy nemovitostí, u nichž je nedostatečně identifikovaný vlastník, lidé najdou na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zveřejňují jej i jednotlivé obce. Pokud zjistíte, že jste vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu, obraťte se na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM. V Prostějově sídlí v Rejskově ulici, kde se vám dostane rady, jak postupovat dál.

Přihlásí-li se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, úřad ji písemně vyzve, aby předložila listiny dokládající vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá práva v občanskoprávním řízení.

„Ke 4. srpnu 2014 poskytli součinnost při prověřování v 662 případech z původního počtu 5 935 položek," informovala podle Prostějovského deníku ředitelka Územního pracoviště ÚZSVM v Brně Lenka Taie Kolaříková. Dvaatřicet pozemků již našlo svého vlastníka, u zbývajících prověřovaných položek probíhají související úkony ze strany potencionálních vlastníků, například dědická řízení či opravy v katastru nemovitostí.

Pokud stále netušíte, zda vám přece jen něco nepatří, nahlédněte na úřední desku prostějovského magistrátu. Na adrese http://ude.prostejov.eu/UDE01/FramesetKategorie.aspx najdete příslušné seznamy.

(red)

Poslat nový komentář