V prostějovské škole si můžete dodělat dálkově maturitu

V prostějovské škole si můžete dodělat dálkově maturitu
ilustrační foto

Do konce srpna mají všichni zájemci o vzdělání zakončené maturitní zkoušku poslední možnost si podat přihlášku na dálkové studium v oboru vzdělání Podnikání.

Na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Rejskově ulici se dlouhodobě věnují celoživotnímu vzdělávání. Od roku 2006 škola organizuje dálkové nástavbové studium, které úspěšně zakončily desítky absolventů. „Studium je určeno všem vyučeným. Zájemci si mohou vybrat ze tří zaměření. Největší zájem je o vzdělávací program Podnikání a marketing a nově také o Management sociálních služeb. Výuka probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách a po třech letech je zakončena maturitní zkouškou,“ sdělil Prostějovským novinkám zástupce ředitele školy Marek Moudrý.

O tom, že na podnikatelské škole studenty kvalitně připravují, svědčí jejich výsledky. U letošních maturitních zkoušek uspělo 92 % studentů dálkové nástavby. Přičemž celorepubliková neúspěšnost nástavbového studia dosáhla 45 procent. Dlouhodobě se úspěšnost na této škole u dálkového studia pohybuje kolem 90 %. Zájemci o studium, kteří se chtějí vzdělávat již od září, si musí podat přihlášku ke studiu nejpozději do 31. srpna. (red)

Poslat nový komentář