Češi nejsou zajištěni pro případ výpadku svého příjmu

Češi nejsou zajištěni pro případ výpadku svého příjmu
ilustrační foto

Kterých krizových životních situací se Češi obávají nejvíce? Z nedávno realizovaného průzkumu České pojišťovny vyplývá, že jde především o strach ze závažných onemocnění, ztráty příjmu či trvalé invalidity. Alarmující přitom je, že téměř třetina dotázaných není proti těmto fatálním rizikům nijak pojištěna a jednoduše spoléhá na pomoc svých nejbližších.

Výzkum České pojišťovny ukázal, že se více než polovina (56 %) Čechů obává především nádorových onemocnění a že téměř třetina (29 %) dotázaných není proti těmto rizikům nijak pojištěna. V případě vážné nemoci či úrazu s dlouhodobým dopadem do příjmů by tak 40 % Čechů vydrželo s úsporami pouze jeden měsíc, 23 % by vystačilo s našetřenými penězi dva až tři měsíce, 13 % po dobu 4 až 6 měsíců, 12 % půl roku až rok a rovněž 12 % déle než jeden rok. V těchto kritických situacích lidé dle výsledků průzkumu spoléhají nejčastěji na pomoc svého partnera či partnerky (68 %). Na rodiče by se potom s žádostí o pomoc obrátili především mladší lidé ve věku od 18 do 25 let (téměř 80 % z této skupiny respondentů). V těžkých chvílích spoléhají Češi také na pomoc svých sourozenců (19 %) či přátel (14 %).

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v červnu 2014 společnost Ipsos na vzorku 525 respondentů ve věku 18-65 let. (red)

Poslat nový komentář