Hledáte perspektivní povolání? Staňte se policistou, láká krajské ředitelství

Hledáte perspektivní povolání? Staňte se policistou, láká krajské ředitelství
ilustrační foto

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové policisty. Preferuje uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.

 

„Rádi v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky zdatné, odvážné a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu,“ uvedla Sylva Šálková z KŘ PČR Olomouc.

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který je starší 18 let, bezúhonný, splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou), zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, plně způsobilý k právním úkonům, je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

„Přijímací řízení obvykle trvá tři měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku,“ upozornila Šálková.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují praxi na mateřských odděleních.

Bližší informace naleznete na http://www.policie.cz/clanek/prijimame-nove-policisty-886003.aspx. (red)

Poslat nový komentář