Povodí Moravy vyčistilo Hloučelu

Povodí Moravy vyčistilo Hloučelu
ilustrační foto
Další fotky: 
Povodí Moravy vyčistilo Hloučelu
Povodí Moravy vyčistilo Hloučelu
Povodí Moravy vyčistilo Hloučelu

V Mostkovicích byla dokončena těžba sedimentů z řeky Hloučely pod vodním dílem Plumlov. Práce byly rozděleny na dvě etapy.

První etapa byla zahájena na konci srpna srážkou jezu Mostkovice. „Po odvodnění nadjezí, důkladném slovení ryb a provedení transferů zvláště chráněných živočichů byly odtěženy sedimenty ze vzdutí jezu a z vývaru vodního díla Plumlov. Sedimenty odvezli zaměstnanci Povodí Moravy na nedalekou mezideponii. Práce trvaly dva týdny, po kterých byla zároveň ukončena srážka na jezu,“ popsala mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Kvůli deštivému počasí a zvýšeným průtokům byla druhá etapa zahájena až ve druhé polovině září. Sedimenty byly těženy od jezu Mostkovice po konec intravilánu obce. Před samotnou těžbou byly z dané lokality vysbíráni raci a přeneseni do bezpečné lokality níže po toku. Díky výborné spolupráci s biologickým dozorem a obcí byly všechny práce v korytě dokončeny v požadovaném termínu do začátku října. „Celkově bylo odtěženo přibližně 1 000 m³ sedimentu, který byl využitý k úpravě břehů v nedostupných lokalitách.,“ konstatovala mluvčí. (red)

Foto: Povodí Moravy

Poslat nový komentář