Bílá pastelka po roce opět v ulicích

Bílá pastelka po roce opět v ulicích
ilustrační foto

Ve středu 15. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 15. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí přibližně 2 600 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 20 korun nabídnou zájemcům bílou pastelku a kalendářík na rok 2015.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, Tyfloservisu, a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače; značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova bodového písma a další).

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme, svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, které nám vydatně pomáhají při svépomocné realizaci shora uvedených i mnoha dalších činností,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2013 činil výtěžek sbírky 1 826 653 korun. (red)

Poslat nový komentář