Město poskytne pozemek pro rekonstrukci protihlukové stěny

Město poskytne pozemek pro rekonstrukci protihlukové stěny
ilustrační foto

Rada města schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro akci „R46 Prostějov – oprava protihlukové stěny“ mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako investorem předmětné akce.

Jedná se o dočasný zábor pozemku pro potřeby přístupu a manipulace v rámci rekonstrukce protihlukové stěny. Uzavření této smlouvy je podmínkou pro vydání stavebního povolení na tuto akci. „Po dobu rekonstrukce se na tomto pozemku budou pohybovat zaměstnanci prováděcí firmy v rámci pomocných stavebních prací při bourání a osazování nové výplně protihlukové stěny. Vstup vozidel nebo techniky se nepředpokládá s ohledem k navrhované technologii osazování výplně jeřábem z komunikace R46,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Stávající stěna vyžaduje rekonstrukci z důvodu zlepšení její protihlukové funkce s ohledem na ochranu přilehlých objektů bytové zástavby v Okružní ulici. Navržená zeď má délku cca 428 m a výšku 8 m. Do výšky šesti metrů bude provedena železobetonovými plošnými dílci, jejichž pohltivost zabezpečí vrstva dřevocementového absorberu. Horní část bude tvořena čirými polykarbonátovými deskami.

"Hlavně že tu stěnu konečně opraví, vypadá otřesně. Bydlím v paneláku přímo u ní, takže vím, o čem mluvím," uvedla jedna z obyvatelek v těsném sousedství. (red)

Poslat nový komentář