Rezervní fond města posílí bezmála 32 milionů korun

Rezervní fond města posílí bezmála 32 milionů korun
ilustrační foto

Příjem z prodeje pozemků v průmyslové zóně a úspora za platbu energií, to jsou dvě nejdůležitější položky na odboru správy a údržby města, díky kterým se navýší rezervy města o 31,76 milionů korun. Rozpočtové opatření projedná zastupitelstvo. Podle návrhu jsou zčásti přesunuty prostředky mezi položkami v rámci kapitoly a většina prostředků má na doporučení rady města zamířit do fondu rezerv a rozvoje.

„Nejzásadnější položkou na příjmové stránce je částka 24 milionů korun za prodej pozemků v průmyslové zóně. Neplánovaně se však zvýšily například také příjmy za pronájem pozemků a úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města v celkové výši 1,5 milionu korun,“ vypočítal Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Další položkou s kladným saldem jsou pak příjmy z vlastní činnosti a poskytování služeb.

Na výdajové stránce pak bylo oproti plánovanému rozpočtu uspořeno bezmála 5,4 milionů korun, přičemž zhruba 4,8 mil. činí úspora na spotřebě elektrické energie a cca 600 tisíc Kč na spotřebě plynu. „Vedle snížené spotřeby se jedná zejména o výsledek výhodného nákupu energií v minulém období,“ konstatoval Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář