Pozor na zábavní pyrotechniku!

Pozor na zábavní pyrotechniku!
ilustrační foto

Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před nesprávným používáním zábavní pyrotechniky. S blížícími se vánočními svátky, ale hlavně oslavami Silvestra a Nového roku se opět, policisté připravují na každoroční problémy, které může způsobit zábavní pyrotechnika. Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před neuváženým nákupem a používáním zábavní pyrotechniky. Bezpečnost přitom začíná již samotným nákupem. Zde je několik rad:

- prostředky zábavní pyrotechniky nakupujte pouze v obchodech k tomu určených, ne na tržnicích a jiných podobných místech,

- nakupujte prostředky, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené,

- nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, popř. evropskou homologací CE což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu,

- nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce,

- nakupujte prostředky, na kterých je uveden datum spotřeby.

Po celou dobu práce s prostředky zábavní pyrotechniky však mějte na paměti, že zacházíte s velice citlivým a nebezpečným materiálem, kdy každá byť sebemenší chyba či podcenění tohoto materiálu může mít katastrofální následky! Uvědomte si, že každoročně prostředky zábavní pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku toho se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragédii.

"Nabývání a používání prostředků zábavní pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí patřičnými právními předpisy, především zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláškou MPO a ČBÚ č. 123/2014 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky a zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky," uvedl Jozef Bocán, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR. (red)

Poslat nový komentář