Husák nechci, brání se Rostislav Halaš

Husák nechci, brání se Rostislav Halaš
ilustrační foto

Patnáctimilionová dotace na rekonstrukci budovy bývalé základní školy v Husově náměstí je v současné době velkým oříškem pro zastupitele a vedení města. Aby ji nemusel magistrát vracet, pokusil se objekt převést pod ZŠ a RG Prostějov. Ředitel Rostislav Halaš to ale na posledním jednání zastupitelstva rozhodně odmítl.

„Byl jsem postaven před hotovou věc. Majetek je svěřený k hlavní činnosti. Já jsem vysvětlil paní náměstkyni a panu primátorovi, že toto my zajistit nemůžeme,“ řekl Halaš s tím, že by si na přesuny do nové budovy stěžovali učitelé i rodiče. Nejasnosti jsou podle něj i s vybavením objektu. "Jednou tam je všechno, pak nic," uvedl. Pokud by se ve škole pravidelně neučilo, došlo by k porušení zákona a zřizovací listiny. „Odpovědně říkám, že Husovu školu potřebujeme asi tak, jako zimní stadion,“ dodal Halaš s tím, že za neplnění podmínek dotačního projektu odmítá nést odpovědnost. Opoziční zastupitelé následně jednání města označili jako pokus o podvod.

„Já bych se ohradila za slova, že zde kryjeme podvod. Máme souhlas od ministerstva financí, aby zde byla škola nejbližší terciálnímu vzdělávání,“ odpověděla náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Zastupitelé pověřili primátora, aby s ministerstvem financí vyvolal nová jednání.

Dotace v řádu 15 miliónů byla podmíněna desetiletou udržitelností. Ministerstvo financí po ukončení akreditace výukového programu zlínské univerzity povolilo výjimku v podobě částečného pronájmu jinému subjektu, a to nejprve střední škole Art Econ, nyní Reálnému gymnáziu. Samotná univerzita měla smlouvu do konce roku 2014, učebny však fakticky dva roky nevyužívala. (ber)

Komentáře

Piščák má "na komoře" to zaplatí levou zadní a karavana jede dál :-)

dobře  NÁM TAK,  případnou vratku zaplatí  z městského rozpočtu  všichni občané města....

Tak opravdu objektivně: předchůdce paní Mgr.Hemerkové podmínky sjednal a za jeho působení tam Univerzita Tomáše Bati fungovala. UTB ztratila akreditaci a to už na židli náměstkyně seděla paní Mgr.Hemerková..... a začalo se odvíjet to šílené představení... fixlování, nájem "jako by", vytápění prázdné části budovy (v další části je ART škola)... náklady na havarii, sjíždění po Praze, leštění klik na ministerstvu, pokusy "nějak to sfóknout, šáksme s Prostějova.." kdepak je bývalému náměstkovi konec? Copak to on zkoušel zamést pod koberec ??? Nikoliv !!To až toto vedení města má takové nápady, jako by četli denně dr.Plzáka :Zatloukat, zatloukat, zatloukat". Nedávno ta paní magistra dávala svíčku k soše T.G.M. ,  ten říkal:"Nebát se a nekrást!" Nekrást dotace od státu! O to teď jde paní náměstkyně ! 

A ruce pryč od pana dr. Halaše. je to čestný a rovný chlap a ubližovat mu nenecháme!! 

Abychom byli objektivní, prvotní   podmínky dotační smlouvy nesjednávala současná náměstkyně s kompetencemi pro školství, ale  její předchůdce....

Dobře jim TAK!

A je to venku, jako když prasknou trenky. Šumava má kůrovce - Prostějov má Hemerkovou !

A bude se vracet 15.000 000,- Kč. Pan Dr. Kolář to řekl na zastupitelstvu jasně! Je třeba být čestný a nepodvádět! Ani to nezkoušet! To bude pro PéWéčko móóóć těžkýýýý!

Poslat nový komentář