Zemědělská inspekce loni uložila pokuty za téměř 100 milionů

Zemědělská inspekce loni uložila pokuty za téměř 100 milionů
ilustrační foto

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2014 pravomocně ukončila 1 861 správních řízení s provozovateli potravinářských podniků, v nichž uložila pokuty v celkové výši 99 429 300 Kč. Celková výše pravomocně uložených pokut v roce 2014 je tak o 55% vyšší ve srovnání s rokem 2013, kdy inspekce pravomocně uložila pokuty za 64 121 500 Kč.

Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI, konstatuje: „Dlouhodobě deklarujeme, že - vzhledem k situaci na trhu, kdy řada subjektů ignoruje i závažná zjištění SZPI a opakuje stále stejné prohřešky - budeme reagovat tak, aby pokuty plnily svou funkci a byly dostatečně odrazující. Přes toto sdělení řada provozovatelů svůj přístup nezměnila. Ve významném kontrolním tlaku ve prospěch spotřebitelů budeme pokračovat i v dalším období.“

V roce 2014 provedli inspektoři SZPI celkem 35 361 kontrol provozoven potravinářských podniků, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu bylo 65 % kontrol provedeno v maloobchodní síti, 24 % ve výrobě, 7 % ve velkoskladech, 3 % v celních skladech a 1 % v ostatních místech, například při přepravě apod. (red)

Poslat nový komentář