Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

První etapa regenerace sídliště Šárka vypukne již záhy

První etapa regenerace sídliště Šárka vypukne již záhy
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila projektový námět „Regenerace sídliště Šárka - I. etapa“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v programu Podpora bydlení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě získání dotace radní navrhli spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a doporučili Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření ve výši 8,9 milionů korun na profinancování této investiční akce.

„Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Lhůta pro doručení žádostí o dotace končí dnem 16. 2. 2015. Dotace je poskytována do sedmdesáti procent rozpočtových nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Součástí žádosti o dotaci je doložení zajištění vlastních prostředků na dofinancování akce pro rok 2015,“ vysvětlil podmínky dotačního titulu radní Jaroslav Šlambor. „Předmětem první etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části přiléhající k ulici Jezdecká. Projekt řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky včetně zálivů pro lavičky a přeložky elektrického vedení. V rámci projektu dojde k obnově veřejné zeleně, instalaci zástěn pro kontejnery a nových prvků mobiliáře,“ doplnil technické údaje náměstek primátora Zdeněk Fišer. První etapa regenerace sídliště Šárka je vyčíslena na 15,863 mil. Kč. Podíl finanční spoluúčasti pro podání žádosti o dotaci činí 11,863 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města je na tuto akci pro letošní rok vyčleněna částka 3 mil. Kč,  činí zbývající finanční krytí vlastních zdrojů 8,863 mil. Kč. (red)

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style