Exekuce se nevyhýbá ani nemocenským dávkám

Exekuce se nevyhýbá ani nemocenským dávkám
ilustrační foto

Česká správa sociálního zabezpečení provádí exekuce i z nemocenských dávek. Jejich počet a výše srážek stoupá. V roce 2014 provedly okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) z důvodu nařízené exekuce a insolvence srážky z 88 682 dávek nemocenského pojištění, což je o téměř 27 tisíc exekučních a insolvenčních srážek více než v roce 2013. Objem částky vyplacené na srážkách přitom stoupl více než dvojnásobně. Zatímco v roce 2013 činil zhruba 58 milionů, v roce loňském to bylo takřka 122 milionů korun.

Exekuční a insolvenční srážky z dávek nemocenského pojištění tak v roce 2014 vzrostly o více než 43 procent ve srovnání s rokem 2013. Současně v minulém roce stoupl i celkový počet dávek nemocenského pojištění, o téměř 12 % oproti roku 2013. Srážky z dávek nemocenského pojištění kopírují také vzrůstající počet srážek z důchodů.

Srážky z dávek nemocenského pojištění se vždy provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc. V praxi to znamená, že pokud trvá nárok na výplatu nemocenského a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) je vystaveno k jinému, než k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, OSSZ musí počkat na doručení dalšího potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, aby bylo osvědčeno trvání nemoci po celý kalendářní měsíc. (zdroj finexpert.cz)

 

 

Poslat nový komentář