Město ušetřilo více než dva miliony na elektřině

Město ušetřilo více než dva miliony na elektřině
ilustrační foto

Bezmála dva a půl milionu korun uspořilo město Prostějov za uplynulý rok na elektrické energii. Této úspory dosáhlo zejména vynikajícím systémem nákupu energií.

„Už druhé volební období zajišťujeme dodávky elektrické energie prostřednictvím společných nákupů, přičemž jsme odzkoušeli několik typů zajištění dodávek této komodity. Jednak nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno – v roce 2011, dále nákupem na Komoditní burze Profit – v letech 2012 a 2013 a jednak také formou nadlimitní veřejné zakázky realizované městem, což bylo v loňském roce,“ popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil.

V roce 2013 poprvé nakoupilo město Prostějov i zemní plyn. „Úspory na společném nákupu jsou značné, významný podíl na úsporách má právě i zvolená forma nákupu,“ dodal Pospíšil.

 Při nákupu prostřednictvím burzy se do nákladů promítnou finanční prostředky využité na zprostředkování nákupu a umožnění vstupu na konkrétní burzu. Další významnou složku ceny – distribuci, která u elektřiny představuje víc, jak 50% celkové ceny 1 MWh - ovlivňuje stát. Město svým nákupem ovlivňuje pouze cenu silové elektřiny.

 „Od roku 2011 se ke společnému nákupu postupně připojují další organizace města, Domovní správa, Národní dům, Městské divadlo. Do dalšího společného nákupu vstoupí také Městská knihovna. Organizace se připojují dle aktuálně uzavřených smluv a na ně vázaných výpovědních lhůt,“ vysvětlil Pospíšil.

V současnosti má město uzavřeno smlouvy na dodávky elektrické energie a zemního plynu na dva roky. Další způsob, kterým město snižuje své náklady za elektrickou energii, je optimalizace distribučních sazeb a optimalizace velikosti hlavního jističe. „Celkem jsme těmito změnami ušetřili 380 000 Kč,“ připomněl Pospíšil.

Mimo nákupy komodit město zajišťuje zpracování Průkazů energetické náročnosti budov dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a zpracování energetických auditů u objektů, kde jsou realizovány energeticky úsporná opatření, případně kde tuto povinnost zpracování ukládá přímo legislativa. (red)

 

 

Komentáře

Proto je také všude tma jak v PRDELI!!

Poslat nový komentář