Eva Suchánková dostala medaili od ministra

Eva Suchánková dostala medaili od ministra
ilustrační foto
Další fotky: 
Eva Suchánková dostala medaili od ministra
Eva Suchánková dostala medaili od ministra
Eva Suchánková dostala medaili od ministra

Zakladatelka spolku Histroia a dobrá duše kulturního života našeho města Eva Suchánková byla za dlouholetou vynikající pedagogickou práci vyznamenána Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR I.stupně.  

Eva Suchánková se celý život věnovala pedagogické práci a dramatickému umění. Divadlo, to byla její velká láska. Jako ochotnická herečka odehrála v Divadle Hanácké obce Prostějov 137 představení. Své zkušenosti pak nezištně předávala svým žákům i mladším kolegům a vedla je k pokoře a lásce k divadlu.

Do povědomí veřejnosti se však nejvíc dostala jako vedoucí Divadelního spolku Historia, který založila v roce 1990 společně s Annou Zachovalovou. Členy tohoto spolku byli původně její žáci, dnes už i děti jejích žáků a spousta přátel a příznivců. Průkopnickým činem spolku byly první kostýmované prohlídky zámků u nás – spolek začínal na zámku ve Slavkově, později účinkoval na zámku v Čechách pod Kosířem. Živé obrazy z historie nejen Prostějova v provedení členů spolku Historia doplňují téměř každou významnou kulturní událost v našem městě.

Nedílnou součástí Divadelního spolku Historia je od roku 2008 Kloboukový klub, který vznikl rovněž z iniciativy E. Suchánkové a který sdružuje nadšence se zájmem o klobouky a odívání vůbec. Prostřednictvím akcí Divadelního spolku Historia a Kloboukového klubu působí Eva Suchánková na estetické vnímání a projev nejen jeho členů, ale i návštěvníků společných akcí. Můžeme říci, že tak svým způsobem pokračuje v pedagogické činnosti.

Za zmínku stojí také jedna z možná opomíjených aktivit Evy Suchánkové – dlouhou dobu navštěvovala v osobním volnu klienty Domova důchodců U Milosrdných bratří v Prostějově a předčítala jim. Šlo většinou o staré lidi upoutané na lůžko a díky paní Evě prožili řadu krásných chvil na sklonku svého života.

Od roku 2005 je Eva Suchánková nositelkou čestné Ceny města Prostějova. Z rukou ministra školství Marcela Chládka převzala minulý pátek v sále Valdštejnského paláce nejvyšší možné rezortní vyznamenání u příležitosti Dne učitelů. Blahopřejeme. (ok, au)

 

 

Poslat nový komentář