Město se bude podílet na výstavbě „Rákosníčkova hřiště“

Město se bude podílet na výstavbě „Rákosníčkova hřiště“
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 200 000 Kč na projektovou dokumentaci a realizaci cestní sítě v souvislosti s vybudováním tzv. Rákosníčkova hřiště na Husově náměstí.

Město Prostějov získalo v soutěži „Rákosníčkova hřiště“ společnosti Lidl moderní dětské hřiště včetně realizace v hodnotě 1,5 mil. Kč. V této lokalitě probíhá dotační investiční akce Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – Husovo náměstí.

„Proto jsme uložili příslušným odborům magistrátu úkol zajistit součinnost prací na Husově náměstí, aby realizace Rákosníčkova hřiště neproběhla po ukončení prací regenerace parku,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Společnost Lidl se zabývá pouze realizací stavby hřiště a požaduje od statutárního města Prostějov připravit podklady pro povolovací a realizační proces, které zajistí Odbor rozvoje a investic ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu. „V současné době je nutné zabezpečit zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu na umístění hřiště a realizaci cestní sítě,“ doplnil náměstek Fišer.

Hřiště je navrženo o rozměrech 14 x 17 metrů a skládá se z osmi herních prvků. Součástí dodávky je oplocení a mobiliář, tvořený pěti lavičkami, odpadkovým košem a tabulí s provozním řádem. (red)

Poslat nový komentář