Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Projekt regenerace sídliště Svornosti

Projekt regenerace sídliště Svornosti
ilustrační foto

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově. Hlavními cíli regenerace tohoto sídliště je oživení parteru mezi jednotlivými domy doplněním funkčního mobiliáře, osvětlení a revitalizace ploch pro sportovní aktivity, zlepšení prostupnosti řešeným územím a v neposlední řadě revitalizace území podél vodního toku.

„Koncept řešení vychází mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů. Projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s občany sídliště, dotčenými orgány státní správy a zástupci města a na výrobním výboru se zástupci bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Většinově akceptovatelné řešení návrhu na přeložení místní komunikace v ul. Sídliště Svornosti, vytvoření nových parkovacích stání v prostoru jižně od garáží včetně předláždění ulice mezi garážemi a nového odvodnění prostoru mezi garážemi bude rozděleno do tří samostatných etap. „Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav sídliště Svornosti jsou odhadovány na celkovou částku přibližně 17,5 milionů korun včetně DPH. V další fázi přípravy regenerace sídliště bude pořízena dokumentace pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení včetně jeho vydání. V rozpočtu města 2015 jsou na kapitole 60 schváleny finanční prostředky na pokračování projektové dokumentace tohoto sídliště,“ uvedl Fišer. (red)

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style