Koupání v plumlovské přehradě závisí na odpadních vodách obcí

Koupání v plumlovské přehradě závisí na odpadních vodách obcí
ilustrační foto

Povodí Moravy pozvalo společně s Olomouckým krajem do Plumlova starosty okolních obcí i zástupce Státního pozemkového úřadu a vodoprávních úřadů s cílem nastavit další strategii k řešení kvality vody vodní nádrže Plumlov. V Plumlově byly představeny výsledky podrobných analýz celého povodí a opatření, která mají minimálně o polovinu snížit přísun fosforu do plumlovské nádrže.

Povodí Moravy více jak rok podrobně sledovalo kvalitu vody v povodí nad přehradou, aby zjistilo, kolik fosforu odnáší voda z kanalizací, volných výústí i polí. Vyhodnocení výsledků zadalo Jindřichu Durasovi z Povodí Vltavy. Předaná studie analyzuje bilanční zhodnocení látkových toků živin v povodí vodní nádrže Plumlov.

„Nyní víme, že hlavní přísun fosforu pochází z komunálních odpadních vod, nikoli ze zemědělských pozemků. Víme také, že srážení fosforu by mělo probíhat co nejblíže zdroji znečištění, nejlépe na čistírnách. Srážení fosforu zahájené v roce 2013 na přítocích do vodního díla Plumlov, které pak pokračovalo i v sezoně 2014, bude pokračovat i nadále, v průběhu roku však budeme chystat přesun některých srážedel k obcím,“ vysvětlil přínos studie generální ředitel Jan Hodovský.

„Je třeba řešit příčinu, ne důsledek. Jsme připraveni spolupracovat s obcemi na realizaci takových opatření, která zamezí přísunu fosforu do přehrady. Opatření spočívají konkrétně v budování kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Tyto aktivity budeme i nadále finančně podporovat,“ dodal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Rada Olomouckého kraje na svém včerejším jednání schvalovala poskytnutí dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Mezi projekty, které uspěly, je i obec Vícov a město Plumlov. Odkanalizování Vícova i Plumlova má přímou návaznost na provedenou revitalizaci a odstranění sedimentů na vodní nádrži Plumlov. (red)

Komentáře

..dělají si z nás srandu? vždyť tohle je veřejné tajemství už několik let a podobnou analýza měla být dávno hotová, než začali utrácet milióny za nesmyslný pokusy.. kdo tohle naplánoval ať si to laskavě zaplatí.. 

Plumlov? K Plumlovu patří Soběsuky, Žárovice a Hamry. A podle informací kanalizace bude končit v Žárovicích, na Hamry nejsou peníze, tak-že odtud půjdou žumpy, myčky a pračky do přehrady.

Poslat nový komentář