Hejtmanství spustilo protikorupční linku Olomouckého kraje

Hejtmanství spustilo protikorupční linku Olomouckého kraje
ilustrační foto

Protikorupční strategii spolu s účinnými opatřeními dnes na svých webových stránkách zveřejnilo olomoucké hejtmanství. Součástí protikorupční politiky je i nově zřízená telefonní linka či speciální e-mailová adresa. Možnost oznámit korupční jednání zaměstnance Olomouckého kraje je dalším krokem k transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům.

„Je nutné, aby korupční jednání bylo odhalováno včas a účinným způsobem. Je nezbytné, aby byl zabezpečen a jasně stanoven systém rozpoznání hranice mezi dovoleným a nepřípustným. Je mimořádně důležité, aby boj s korupcí nebyl zneužíván a využíván k jiným účelům,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Protikorupční strategie Olomouckého kraje obsahuje nejen možnosti oznámení nezákonného jednání, ale především podrobný manuál, jak oznamovat korupci a co je za samotnou korupci považováno. Kromě návodu je zveřejněn i etický kodex zaměstnance krajského úřadu či postupy, kterými se řídí zadávání veřejných zakázek.

„Základním prvkem právního státu je spolehlivá a transparentní správa, která je řízena a orientována právem a zákony. Potírání korupce má tedy jako velmi závažné téma v Olomouckém kraji prioritu,“ dodal Rozbořil. Veškeré informace k Protikorupční strategii Olomouckého kraje jsou k dispozici na http://www.kr-olomoucky.cz/protikorupcni-strategie-olomouckeho-kraje-cl-3077.html. (red)

 

 

Poslat nový komentář