Revitalizace sídliště Šárka? Nejdříve výkupy pozemků

Revitalizace sídliště Šárka? Nejdříve výkupy pozemků
ilustrační foto

Plánovanou opravu nejstaršího sídliště v Prostějově, Šárky, brzdí majetkoprávní záležitosti. Ty, jak se ukazuje, budou „během na dlouhou trať“. Aby bylo možné zahájit revitalizaci, je třeba zmíněné majetkoprávní vztahy dořešit.

Rada města proto na svém posledním jednání doporučila zastupitelům schválit výkup dvou pozemků od podílových spoluvlastníků do vlastnictví města Prostějova.
„Pozemky jsou veřejně přístupné plochy a můžeme je koupit za cenu 350 korun za metr čtvereční. Celkem jde o částku ve výši 51 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil s tím, že podíloví spoluvlastníci souhlasí s prodejem pozemků. Požádali o zpracování znaleckého posudku na stanovení jejich obvyklé ceny, aby měli jistotu, že vzájemně dohodnutá kupní cena bude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.
Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. Na pozemcích se nachází kabelové vedení vysokého a nízkého napětí, vedení veřejného osvětlení a kanalizace včetně jejich ochranných pásem. (red)
Foto: MMPv

Poslat nový komentář