V úterý zasedne rada města

V úterý zasedne rada města
ilustrační foto

V úterý, 23. srpna, se na „poprázdninové“ schůzi sejdou členové Rady města Prostějova.

Na programu jednání figuruje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky (OZV) o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na akci „25 let Charity“ a na XXXIV. Hanáckých slavnostech na náměstí T. G. Masaryka, projednání žádosti o prodloužení provozní doby lunaparku či udělení výjimky z OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – Na Farmě.

Radní mimo jiné projednají zadávací řízení veřejných zakázek „Provozování veřejných WC v Prostějově 2017-2019“ a „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017 – 2024“. Budou se také zabývat plněním rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžným hospodařením jím zřízených a založených právnických osob. (red)

Poslat nový komentář