Určická pouť letos i s kardinálem Vlkem!

Určická pouť letos i s kardinálem Vlkem!
ilustrační foto
Další fotky: 
Určická pouť letos i s kardinálem Vlkem!

Již po čtvrté za sebou se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o tradici pocházející z poloviny 17. století, kterou před čtyřmi roky obnovili místní farníci v čele s farářem P. Leszkem Rackowiakem. Patronát nad poutí zajištují Její Císařsko-královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr. Michael Macek.

Poutní úcta k Určicím je spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Vrcholem pouti bude 4. září v 11:00 hodin Mše svatá, kterou bude celebrovat kardinál Miloslav Vlk. Mši svatou zpěvem doprovodí Magnificat Brno. Poté bude vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara.

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

Podrobný program naleznete ve fotogalerii. Srdečně jsou zváni všichni lidé dobré vůle. (red)

Poslat nový komentář