Podporujme naše zemědělce

Podporujme naše zemědělce
ilustrační foto

V našem kraji je obrovská tradice chovu dojného skotu. Zemědělci v našem kraji byli vždy producenti kvalitního mléka a náš kraj patří mezi přední producenty mléka v ČR. Bohužel, naši zemědělci nyní produkují mléko se ztrátou zhruba 2 Kč/litr mléka.

Situace na domácím trhu dospěla již do stádia, kdy se dovoz mléčných výrobků na naší celkové domácí spotřebě mléka a mléčných výrobků podílí téměř ze 43 %. Pro srovnání - v roce 2003 se dovozy na celkové domácí spotřebě podílely 13,5 %. V domácí spotřebě tak zkonzumujeme 43 % másla a 51 % sýru a tvarohů z dovozu. Tedy dovážíme výrobky, které jsme schopní (s výjimkou různých specialit) vyrobit sami. Obdobná je bohužel i situace u vepřového masa.

Negativním důsledkem je pokles zaměstnanosti. Živočišná výroba je nositelem zaměstnanosti na venkově, ohroženo je zhruba 10 tisíc pracovních míst v prvovýrobě a zhruba dalších 5 000 míst v navazujícím zpracovatelském průmyslu v rámci celé ČR.

Z pozice člena zemědělského výboru Parlamentu ČR aktivně podporuji snahy ministerstva zemědělství, které situaci řeší novým nastavením podpor, zavedením nových národních dotačních titulů i v rámci jednání orgánů na úrovni EU tak, aby v našem kraji neskončila výroba mléka a abychom pomohli našim zemědělcům v Olomouckém kraji překonat toto, pro ně těžké období.

Haná, to byla vždy významná produkční oblast s rozvinutým zemědělstvím a na něm navázaným potravinářským průmyslem. Haná a další části Olomouckého kraje poskytovala svým obyvatelům dostatek kvalitních potravin, které se zde vyprodukovaly. V základních komoditách jsme byli plně soběstační, nemuseli jsme nic dovážet. Haná - to je kvalitní vysoce úrodná půda. Toto bohatství našeho kraje musíme chránit a udržovat pro naše potomky.

Soběstačnost u základních potravin je vysoce aktuální zejména nyní, kdy dochází k stále se zhoršující bezpečnostní situaci.

Udržení živočišné výroby v našem kraji a tím udržení zaměstnanosti na venkově, zajištění kvalitních potravin pro naše občany, zajištění půdní úrodnosti a schopnosti půdy vázat vodu vnímám jako jednu ze svých priorit.

Chtěl bych také vyzvat občany Olomouckého kraje, aby kupovali naše tuzemské potraviny a podpořili tak naše zemědělce, naše potravináře a náš venkov.

Jiří Zemánek,

kandidát na hejtmana Olomouckého kraje

Komentáře

Můj dědeček říkal :"kdo nic neumí, tak jde učit! " Hele ho mudrlanta, učitel a hejtmanství se mu zachtělo.

Poslat nový komentář